Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

似此痞利,表里兼病,法当用桂枝加人参汤两解之。当必曰□而痛,不曰□而满矣。

凉寒者,天之阴也,此乃天之阴阳也。设不知此义,以为结热而复下之。

濈然,和而汗出貌。若不差,与五苓散外解水寒;则皮粟、身热当解矣。

<篇名>七十六、附王好古类集五脏苦欲补泻药味肝苦急急食甘以缓之,甘草;欲散,急食辛以散之,川芎;以辛补之,细辛;以酸泻之,芍药。凡病若发汗、若吐、若下、若亡血、若亡津液,阴阳自和者,必自愈。

中风之邪,服桂枝汤,大汗出后不解,大烦渴脉洪大者,是邪已入阳明,津液为大汗所伤,胃中干燥故也。盖以胃中有物,物与气并逆,所伤者轻;胃中空虚,惟气上逆,所伤者重故也。

黄帝曰∶脏腑之在胸胁腹里之内也,若匣匮之藏禁器也,各有次舍,异名而同处一域之中,其气各异,愿闻其故? 成无己曰:病有汗出而喘者,谓自汗出而喘也,是邪气外甚所致。

Leave a Reply